BAN CỐ VẤN

GS Phan Văn Trường
Thầy Giản Tư Trung
Cô Nguyễn Phi Vân
Cô Đào Minh Hồng
Coach Danny Võ Thành Đăng
Coach Lương Ngọc Tiên
Thầy Nguyễn Trần Phước Bảo
Cô Dương Thị Thanh Hậu
Cô Nguyễn Thị Thu Lài
Nhà văn Trần Trà My
Chị Nguyễn Thị Châu Linh
Chị Đinh Hoài Thu