Facebook YouTube

BAN CỐ VẤN

Ban cố vấn là những diễn giả, người thầy lớn với trình độ chuyên môn vững chắc và bằng góc nhìn đa chiều về những vấn đề trong xã hội, là những người đồng hành góp phần lan tỏa giá trị tốt đẹp của Say to Succeed thông qua những giá trị, triết lý sống sâu sắc. Từ đó góp phần không nhỏ vào việc truyền cảm hứng, tạo nguồn động lực cho những thí sinh có thể tự tin, từng bước hoàn thiện bản thân, khẳng định tiếng nói của mình, khai phóng và tìm ra giá trị sống đích thực của bản thân.