BAN CỐ VẤN

Ban cố vấn là những diễn giả, người thầy lớn với trình độ chuyên môn vững chắc và bằng góc nhìn đa chiều về những vấn đề trong xã hội, là những người đồng hành góp phần lan tỏa giá trị tốt đẹp của Say to Succeed thông qua những giá trị, triết lý sống sâu sắc. Từ đó góp phần không nhỏ vào việc truyền cảm hứng, tạo nguồn động lực cho những thí sinh có thể tự tin, từng bước hoàn thiện bản thân, khẳng định tiếng nói của mình, khai phóng và tìm ra giá trị sống đích thực của bản thân.

GS Phan Văn Trường
Thầy Giản Tư Trung
Cô Nguyễn Phi Vân
Cô Đào Minh Hồng
Coach Danny Võ Thành Đăng
Coach Lương Ngọc Tiên
Thầy Nguyễn Trần Phước Bảo
Cô Dương Thị Thanh Hậu
Cô Nguyễn Thị Thu Lài
Nhà văn Trần Trà My
Chị Nguyễn Thị Châu Linh
Chị Đinh Hoài Thu