Facebook YouTube

SAY TO SUCCEED – NÓI ĐỂ THÀNH CÔNG là hành trình lan toả những giá trị nhân văn đến cộng đồng được CLB Mầm Sống trường Đại học Ngân hàng TP. HCM tổ chức. Với hình thức thi hùng biện, các thí sinh sẽ cất lên tiếng nói của mình để nêu lên những nhận định, quan điểm và bày tỏ trăn trở của bản thân về những vấn đề trong cuộc sống. Qua đó các bạn có cơ hội tìm ra, làm ra và giữ được chính mình; cùng với việc khơi gợi và lan tỏa những thông điệp tích cực đến với cộng đồng. Say to Succeed không yêu cầu bạn là người giỏi nhất, chỉ cần bạn chân thành với chính mình.

10000+

Thí sinh tham gia dự thi

10 năm

hình thành và phát triển

CA KHÚC "SAY TO SUCCEED"
BÀI HÁT CHÍNH THỨC CỦA CUỘC THI