THÔNG TIN LIÊN HỆ

Cuộc thi Hùng biện Say to Succeed mùa X – Năm 2021

Trưởng BTC: Nguyễn Huỳnh Tuyết Sương

Phó BTC: Kiều Minh Thư

Nếu Bạn_Thắc Mắc

Cần được giải đáp

Yên Tâm Bạn Nhé

Có mình ngay đây!

Liên Hệ Ngay

Ms. Nguyễn Huỳnh Tuyết Sương SĐT: 0337921816
Ms. Kiều Minh Thư SĐT: 0868890487

Luôn Đồng Hành Cùng Bạn

Saytosucceed.hungbien@gmail.com