LIÊN HỆ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mrs. Thu Lài: 0906612652 (Chủ nhiệm Say to Succeed lần IX 2020)

Ms. Quỳnh Như: 0778045586 (Trưởng BTC Say to Succeed lần IX 2020)

Ms. Bích Thùy: 0334461743 (Phó Trưởng BTC Say to Succeed lần IX 2020)

Hoặc gửi email về địa chỉ: saytosucceed.hungbien@gmail.com

MỌI THẮC MẮC VUI LÒNG LIÊN HỆ