Facebook YouTube

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Cuộc thi Hùng biện Say to Succeed mùa XI – Năm 2022

Trưởng BTC: Nguyễn Lê Quỳnh Hương

Phó BTC: Nguyễn Thị Ngọc Lan

Nếu Bạn_Thắc Mắc

Cần được giải đáp

Yên Tâm Bạn Nhé

Có mình ngay đây!

Liên Hệ Ngay

Ms. Nguyễn Lê Quỳnh Hương SĐT: 0399026316
Ms. Nguyễn Thị Ngọc Lan SĐT: 0976484980

Luôn Đồng Hành Cùng Bạn

saytosucceed.hungbien@gmail.com