THÔNG TIN LIÊN HỆ

Ms. Lài: +84 906 612 652 (Chủ nhiệm Say to Succeed lần IX 2020)
Ms. Như: +84 778 045 586 (Trưởng BTC  Say to Succeed lần IX 2020)
Ms. Thùy: +84 334 461 743 (Phó Trưởng BTC Say to Succeed lần IX 2020)
Hoặc gửi email về địa chỉ: saytosucceed.hungbien@gmail.com