GIỚI THIỆU CHUNG

“Hùng biện là khả năng dùng lời nói với lập luận chặt chẽ, cách thức diễn giải phù hợp để thuyết phục người nghe, làm cho họ nắm được, hiểu và tin để có định hướng, sẵn sàng hành động theo ý đồ của người nói”. (Liêu Chí Trung: Phương pháp hùng biện, NXB Thanh niên, Hà Nội, 2000) Hùng biện thực sự có một sức mạnh to lớn, là công cụ không thể thiếu trong hành trang của những con người thành công. Tuy nhiên, theo đánh giá của các nhà tuyển dụng, phần lớn sinh viên Việt Nam hiện nay còn thụ động, chưa mạnh dạn bày tỏ ý tưởng, quan điểm của mình trước tập thể. Trong khi đó, việc rèn luyện kỹ năng hùng biện cho sinh viên tại các trường đại học thường vẫn chỉ dừng lại ở việc rút kinh nghiệm từ các buổi thuyết trình và tích hợp trong một số cuộc thi dành cho sinh viên.

  • Giới thiêu chung