THÔNG TIN LIÊN HỆ

Ms. Thu Lài: 0165 684 0417 (Chủ nhiệm Say to Succeed lần VII 2018)
Ms. Hồng Nhung: 0961 272 095 ( Trưởng BTC  Say to Succeed lần VII 2018)
Ms. Phương Uyên: 0969 338 345 ( Phó BTC Say to Succeed lần VII 2018)
Hoặc email về: hungbiensaytosucceed@gmail.com