BAN CỐ VẤNGS. PHAN VĂN TRƯỜNG

♦ Cố vấn cấp cao của chính phủ Pháp về thương mại Quốc tế.
♦ Huy Chương Hiệp Sĩ Bắc Đẩu Bội Tinh.
♦ Huy Chương Hiệp Sĩ Đài Ghi Công.Thầy Giản Tư Trung

♦ Người sáng lập Trường Doanh Nhân PACE.
♦ Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục.
♦ “Nhà lãnh đạo trẻ toàn cầu” của Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

Cô Nguyễn Phi Vân

♦ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Đầu tư và Tư vấn Retail & Franchise Asia.Cô Võ Thị Xuân Trang

♦ Hiệu trưởng Trường John Robert Powers Việt Nam.
♦ Chánh chủ khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.

Anh danny võ thành đăng

♦ Trainer/ Coach tại InterCharm| Trung tâm huấn luyện Kỹ năng Lãnh đạo & Phát triển bản thân.
♦ Thành viên – IAPO (International Association of Professional Motivational Speakers).
♦ Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV).

PGS, TS. Hạ Thị Thiều Dao

♦ Trưởng khoa Kinh Tế Quốc Tế. 
♦ Chủ tịch Công đoàn  
Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM.
ThS. Hồ Trần Hùng

♦ Phó Trưởng khoa Lý luận Chính trị
 Trường Đại học Ngân Hàng TP. HCMThS. Nguyễn Thị Thu Lài

♦ Giảng viên khoa Lý luận Chính trị 
Trường Đại học Ngân Hàng TP. HCM.
♦ Chủ nhiệm cuộc thi.
ThS. Nguyễn Anh Vũ

♦ Giảng viên khoa Tài chính, Phó Trưởng phòng Đào tạo 
Trường Đại học Ngân Hàng TP. HCM

Ths. Huỳnh Lưu Đức Toàn

 ♦ Giảng viên, Bí thư Đoàn khoa Tài chính
 Trường Đại học Ngân Hàng TP. HCMths. tâm lý
nguyễn thị trang nhung

♦ Giảng viên khoa Lý luận Chính trị 
Trường Đại học Ngân Hàng TP. HCMÔng Lê Tất Tiến

♦ Giám đốc nghiên cứu và phát triển dự án Today Voice’s của UNESCO-CEP.

Thiếu tá, THẠC SĨ XÃ HỘI HỌC
LÊ HOÀNG VIỆT LÂM

♦ Giảng viên Trường Đại học An ninh nhân dân TP. HCM
THS. HOÀNG VĂN TIẾN PHƯƠNG

♦ Phòng Nghiên cứu Khoa học
 Trường Đai học An ninh Nhân dân TP. HCM
thạc sĩ Nguyễn Quốc Toàn

♦ Giảng viên khoa Lý luận Chính trị 
Trường Đại học Ngân Hàng TP. HCM
CÔ LÊ THU THẢO

♦ Giảng viên Trường Đại học An ninh nhân dân TP. HCM